"Dajte svijetu malo boje"  - Zorka Color  / Drvomont