Zainteresovane firme i njihove sindikalne organizacije, koje žele da sklope ugovor i kupuju robu na rate, mogu nas kontaktirati na broj telefona:

 +382 32 331 537

Radanovići b.b. Kotor 85330, Crna Gora